Geant4  v4-10.4-release
 모두 클래스 네임스페이스들 파일들 함수 변수 타입정의 열거형 타입 열거형 멤버 Friends 매크로 그룹들 페이지들
G4VScatterer 멤버 목록

다음에 대한 모든 멤버의 목록입니다 : G4VScatterer (모든 상속된 멤버들도 포함합니다.)

G4VScatterer()G4VScattererinline
GetTimeToInteraction(const G4KineticTrack &trk1, const G4KineticTrack &trk2) const =0G4VScattererpure virtual
Scatter(const G4KineticTrack &trk1, const G4KineticTrack &trk2) const =0G4VScattererpure virtual
~G4VScatterer()G4VScattererinlinevirtual